Tìm người thân

MS8936: Lê Văn Cương tìm anh Lê Văn Mạnh

Họ và tên: Lê Văn Mạnh

Tên cha: Lê Văn Ích

Tên mẹ: Nguyễn Thị Lữ

Năm thất lạc: Khoảng 1952

Ông Lê Văn Cương

Ông Lê Văn Cương

Ông Lê Văn Cương đăng ký tìm thông tin về anh là ông Lê Văn Mạnh, tức Ẻ, sinh năm 1944.

Thân sinh là hai cụ Lê Văn Ích và Nguyễn Thị Lữ. Ông Mạnh là con cả, dưới ông là các em Anh, Tuy, Cương, Tư và Vân. Trước đây, gia đình sinh sống và chăn nuôi bò tại Quảng Trị.

Năm 1952, lính Pháp càn vào làng, gia đình chia nhau chạy tản cư. Cụ Ích dẫn ông Mạnh và đàn bò đến nhà người quen là cụ Thỉnh. Sau đó, cụ Ích đi tìm bò lạc mà không biết ông Mạnh chạy theo sau rồi thất lạc từ ngày đó. Sau này, nghe nói có người gặp ông Mạnh ở Huế, gia đình đã vào tìm nhưng không gặp.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]