Tìm người thân

MS12399: Lê Văn Ba tìm cha Lê Bích

Họ và tên: Lê Bích

Năm sinh: 1931-1934

Năm thất lạc: 1975

Ảnh bà Đi

Anh Lê Văn Ba, sinh năm 1975, đăng ký tìm cha Lê Bích, sinh khoảng năm 1931-1934. Quê Quảng Trị.

Trước năm 1975, ông Lê Bích đi lính VNCH, đóng quân tại Quế Sơn, Quảng Nam. Trước đó, ông đã có vợ và 3 con ở quê. Trong thời gian này, ông Bích chung sống với bà Lê Thị Đi. Năm 1975, bà Đi sinh được con trai, đặt tên là Lê Văn Ba. Sau khi sinh con được 1 tháng, ông Bích về quê thăm gia đình. Sau đó, ông Bích đưa vợ lớn cùng 3 con vào thăm bà Đi một lần rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]