Tìm người thân

MS15011: Lê Tư Cuông tìm con Lê Đình Kiên

Họ và tên: Lê Đình Kiên

Tên cha: Lê Tư Cuông

Năm thất lạc: 2013

Anh Lê Đình Kiên

Ông Lê Tư Cuông đăng ký tìm con Lê Đình Kiên, sinh năm 1971, quê Thanh Hóa.

Trước năm 2003, anh Lê Đình Kiên bị tai nạn giao thông nên bị tâm thần nhẹ. Tháng 2/2013, anh Kiên bỏ nhà đi, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]