Tìm người thân

MS14729: Lê Truyền tìm vợ con

Họ và tên: Phạm Thị Mai

Tên cha: Phạm Ánh

Tên anh-chị-em: Đức, Hùng, Trình, Diện, Lý và Chương

Năm thất lạc: 1973

Ông Lê Truyền đăng ký tìm vợ Phạm Thị Mai. Cha là ông Phạm Ánh. Các anh, chị, em là Đức, Hùng, Trình, Diện, Lý và Chương.

Ông Lê Truyền là người gốc Quảng Nam. Trước năm 1973, ông Truyền đi lính VNCH, đóng quân tại Sài Gòn. Trong thời gian này, ông Truyền chung sống với bà Phạm Thị Mai. Năm 1973, khi bà Mai mang thai thì biết ông Truyền đã có vợ con ở quê, cả gia đình bà Mai chuyển nhà đi nơi khác sinh sống, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]