Tìm người thân

MS15941 : Lê Tiến Hưng tìm em Vũ Thị Ngọc Bích

Họ và tên: Vũ Thị Ngọc Bích

Tên mẹ: Lê Thị Hồng Thiêm

Năm thất lạc: 1975

Anh Lê Tiến Hưng

Anh Lê Tiến Hưng đăng ký tìm em Vũ Thị Ngọc Bích, sinh năm 1969, quê Đồng Nai. Mẹ là bà Lê Thị Hồng Thiêm.

Năm 1969, bà Lê Thị Hồng Thiêm sinh con gái lai Mỹ đen, đặt tên là Vũ Thị Ngọc Bích. Sau đó, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bà Thiêm mang con gái gởi vào cô nhi viện Tân Mai 1, thuộc dòng Bá Chu tại Sài Gòn. Trước năm 1975, gia đình thường đến thăm chị Bích. Sau tháng 4/1975, gia đình đến tìm nhưng không gặp nữa chị Bích. Theo những người còn lại trong cô nhi viện cho biết, chị Bích cùng tất cả trẻ em trong cô nhi viện đã được đưa ra nước ngoài, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *