Tìm người thân

MS16748: Lê Thúy Mai tìm gia đình

Họ và tên: Lê Thúy Mai tìm gia đình

Năm thất lạc: 1994

Tháng 2/1994, chị Lê Thúy Mai bị bỏ rơi sau khi sinh tại Trung tâm y tế Từ Liêm, Hà Nội. Sau đó, chị Mai được ông bà Francis – Corinne Rouquenelle nhận làm con nuôi. Cuối năm 1994, chị Mai theo bố mẹ nuôi sang Pháp sinh sống. Nay chị Mai mong tìm được người thân của mình.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *