Tìm người thân

MS12017 : Lê Thụy Lam Thúy tìm người thân bên chồng

Ảnh ông Vinh

Gia đình mong biết tin tức người thân của ông Nguyễn Bá Vinh, sinh năm 1950, tại Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội.

Ông Nguyễn Bá Vinh đi bộ đội rồi lập gia đình ở Bình Phước. Do điều kiện khó khăn nên chưa có điều kiện đưa vợ con về thăm quê. Năm 1993, ông Vinh bị bệnh rồi mất đột ngột nên gia đình không biết tin tức gì về người thân của ông để tìm kiếm.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *