Tìm người thân

MS10726: Lê Thị Xuân Được tìm gia đình

Họ và tên: Lê Thị Xuân Được

Năm thất lạc: 1952

Bà Lê Thị Xuân Được lúc trẻ (bên trái)

Bà Lê Thị Xuân Được mong tìm được người thân

Theo thông tin mẹ nuôi kể lại. Tháng 8/1952, người dân làng Vạn An, Quảng Ngãi nhặt một bé gái sơ sinh được đặt trong một cái thúng tại chợ Ngỏ, Quảng Ngãi. Nay, bà Lê Thị Xuân Được mong tìm được người thân của mình.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *