Tìm người thân

MS8474: Lê Thị Vân tìm cha Vũ Đình Đích

Họ và tên: Vũ Đình Đích

Năm thất lạc: 1972

Chị Lê Thị Vân, sinh năm 1961, mong biết tin cha là ông Vũ Đình Đích, mất tin tức từ năm 1972.

Ông Đích quê ở Miền Bắc, là lính thiết giáp. Không rõ năm nào, ông quen với bà Lê Thị Tính, quê ở Thạch Hãn, Quảng Trị. Năm 1961, ông bà sinh được 1 con gái là chị Vân. Đến năm 1972, bà Tính qua đời, chị Vân sống với ngoại và dì là bà Nghĩa. Từ đó, chị không còn tin tức gì của ông Đích nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *