Tìm người thân

MS8671: Lê Thị Tư tìm cậu Nguyễn Văn Kỳ

Họ và tên: Nguyễn Văn Kỳ

Tên cha: Nguyễn Văn Thành

Tên mẹ: Đào Thị Được

Tên anh-chị-em: Nguyễn Văn Lũy, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Nhàn

Năm thất lạc: Tháng 02/1961

Ông Nguyễn Văn Kỳ

Ông Nguyễn Văn Kỳ

Chị Lê Thị Tư đăng ký tìm cậu là ông Nguyễn Văn Kỳ, sinh năm 1938, tại Tây Ninh. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Văn Thành và Đào Thị Được. Ông Kỳ có các anh chị là Nguyễn Văn Lũy, Nguyễn Văn Thanh và Nguyễn Thị Nhàn.

Ông Kỳ tham gia cách mạng nhưng không cho gia đình biết, chỉ nói là ông đi rừng. Tháng 02/1961, ông nhắn về gia đình nói là ông đang ở Bà Đen, Tây Ninh, 5 ngày nữa sẽ quay về nhà lấy cái mền đem theo ra Bắc tập kết, còn nếu không kịp thời gian thì ông sẽ đi luôn rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *