Tìm người thân

MS8705: Lê Thị Thủy tìm bố Lê Thành Sơn

Họ và tên: Lê Thành Sơn

Năm thất lạc: 03/1975

Chị Lê Thị Thủy

Chị Lê Thị Thủy

Chị Lê Thị Thủy tha thiết mong tin bố là ông Lê Thành Sơn, sinh năm 1947, tại Tây Ninh.

Năm 1974, ông Sơn ra Bắc công tác tại Ban chỉ huy Quân sự huyện Lục Ngạn, tỉnh Hà Bắc. Trong thời gian này, ông kết hôn với bà Lê Thị Mùi. Tháng 03/1975, ông Sơn được lệnh vào Nam công tác. Lúc này, bà Mùi đang mang thai. Trước khi đi, ông Sơn dặn nếu sanh con gái thì đặt tên là Thủy. Kể từ ngày đó, gia đình không biết tin tức gì của ông Sơn.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *