Tìm người thân

MS15129: Lê Thị Thương tìm hai em

Họ và tên: Nguyễn Thị Xuyến, Lê Văn Phong, Lê Văn Phúc

Năm thất lạc: Trước năm 1975

Chị Lê Thị Thương

Chị Lê Thị Thương đăng ký tìm mẹ kế Nguyễn Thị Xuyến và hai em Lê Văn Phong, Lê Văn Phú.

Trước năm 1968, ông Lê Văn Con, quê Quảng Trị, lập gia đình với bà Nguyễn Thị Vấn và sinh được hai con gái là Thương và Hà. Năm 1968, ông Con đi lính tại Đà Nẵng. Tại đây, ông Con lập gia đình mới với bà Nguyễn Thị Xuyến, quê Quảng Nam. Bà Xuyến đã có 1 con riêng tên Nhân. Hai ông bà sinh được hai con là Phong và Phú. Trước năm 1975, ông Con bị bệnh nặng. Bà Xuyến cùng em trai, là ông Nguyễn Hân, đưa ông Con về Quảng Trị. Sau khi ông Con qua đời, bà Xuyến dẫn em trai và 3 con quay về Quảng Nam, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]