Tìm người thân

MS5047: Lê Thị Thục Quyên tìm cha Lê Văn Chước

Họ và tên: Lê Văn Chước

Năm sinh: 19/01/1953

Năm thất lạc: 1975

Bà Nguyễn Thị Quế

Bà Nguyễn Thị Quế

Chị Lê Thị Thục Quyên rất mong tìm lại ba ruột là ông Lê Văn Chước, mất liên lạc từ năm 1975.

Ông Chước sinh năm 1953 tại Đà Nẵng, thân sinh là hai cụ Lê Đình Trúc và Đặng Thị Đủ. Trước đây, ông là phi công, làm việc cho chế độ cũ tại sân bay Đà Nẵng. Ông Chước kết hôn với bà Nguyễn Thị Quế, thường gọi là Huệ, làm nghề uốc tóc. Vợ chồng ông sinh được bốn người con là Tố Quyên, Thế Trực, Tố Minh và Thục Quyên. Vào ngày 26/3/1975, ông Chước tiễn vợ con và em gái cùng mẹ khác cha là bà Bông lên máy bay đi từ Đà Nẵng vào Nha Trang, Khánh Hòa để lánh chiến sự. Đợi một thời gian không thấy ông vô, vợ con ông trở ra lại Đà Nẵng tìm ông nhưng không gặp được nữa. Sau này, gia đình chỉ hay tin ông từng bị bắt học tập cải tạo ở sân bay Tiên Lãnh, Quảng Nam.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]