Tìm người thân

MS5688: Lê Thị Thu tìm cha Nguyễn Quốc Vui

Họ và tên: Nguyễn Quốc Vui

Năm sinh: 1939

Năm thất lạc: 1971

MS5688

Hình chị Lê Thị Thu cùng bà Lê Thị Phụng

Chị Lê Thị Thu, hồi bé tên là Bé Lạc, tìm cha tên là Nguyễn Quốc Vui, sinh năm 1939, tại Thừa Thiên Huế.

Mẹ chị Thu là bà Lê Thị Phụng, quê tại Quảng Trị, trước khi gặp ông Vui đã có gia đình cùng 3 con, con gái đầu là con lai, tiếp theo là Hoàng và Trang, rồi còn nhận thêm 1 người con nuôi là Phước.

Sau này, trong thời gian bà Phụng làm trong sở Mỹ tại Thượng Tứ, Thừa Thiên Huế thì chung sống với ông Nguyễn Quốc Vui. Hai người sinh ra chị Lê Thị Thu vào năm 1969.  Năm 1971 ông Vui vượt biên sang Mỹ định cư rồi mất liên lạc từ đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]