Tìm người thân

MS17020: Lê Thị Thu Hiền tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Tên anh-chị-em: Chị gái tên Thúy

Năm thất lạc: 1980

Chị Lê Thị Thu Hiền, tức Ngọc

Chị Lê Thị Thu Hiền, tức Ngọc, sinh khoảng năm 1976 – 1977, đăng ký tìm gia đình.

Chị Lê Thị Thu Hiền không nhớ tên bố mẹ, nhưng nhớ lúc nhỏ mình tên Ngọc, trong nhà có một chị gái tên Thúy. Lúc nhỏ, chị Ngọc nói giọng Bắc. Bố thường mặc quân phục màu vàng. Nhà có thể ở gần Thảo Cầm Viên. Khoảng năm 1980, chị Ngọc bị bắt cóc. Nay chị Ngọc mong tìm được người thân của mình.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *