Tìm người thân

MS19757: Lê Thị Thiều tìm hai em Lê Thị Vinh và Lê Thị An

Họ và tên: Tìm hai em

Tên mẹ: Nguyễn Thị Phương

Năm thất lạc: 1980

Bà Lê Thị Thiều mong tìm hai em cùng mẹ khác cha Lê Thị Vinh và Lê Thị An, quê Vĩnh Yên cũ. Mẹ là cụ Nguyễn Thị Phương.

Ảnh lúc nhỏ của bà VInh và bà An

Năm 1954, bà Thiều kết hôn với ông Cảnh Chí Hòe rồi theo chồng vào Nam sinh sống. Năm 1980, bà về quê tìm lại mẹ và hai em nhưng gia đình đã chuyển đi đâu không rõ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]