Tìm người thân

MS12127: Lê Thị Thảo tìm con Nguyễn Thị Liễu

Họ và tên: Nguyễn Thị Liễu

Năm sinh: 1957

Năm thất lạc: 1993

Ảnh cụ Thảo

Cụ Lê Thị Thảo đăng ký tìm con Nguyễn Thị Liễu, sinh năm 1957, quê Bắc Ninh. Cha tên là Nguyễn Văn Tuấn.

Vợ chồng cụ Thảo sinh được 9 người con là Khánh, Ninh, Tánh, Quân, Nhuần, Liễu, Bảy, Tám và Chín. Năm 1993, bà Nguyễn Thị Liễu buồn chuyện tỉnh cảm nên bỏ nhà đi rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]