Tìm người thân

MS19833: Lê Thị Thành tìm chú Đoàn Văn Tẩy

Họ và tên: Đoàn Văn Tẩy

Năm sinh: 1946

Quê quán: Hà Tây

Tên cha: Đoàn Văn Tú

Tên mẹ: Dư Thị Thuật

Tên anh-chị-em: Đoàn Văn Kim, Đoàn Thị Dưỡng, Đoàn Văn Xỳ

Năm thất lạc: 1950

Doan Van Kim

Ông Đoàn Văn Kim

Chị Lê Thị Thành đăng ký tìm chú Đoàn Văn Tẩy, sinh năm 1946, tại Hà Tây. Thân sinh là hai cụ Đoàn Văn Tú và Dư Thị Thuật. Trên ông còn các anh chị là Đoàn Văn Kim, Đoàn Thị Dưỡng và Đoàn Văn Xỳ.

Cha mẹ mất sớm, 4 anh chị em ông Tẩy được họ hàng nuôi dưỡng. Bà Dưỡng và ông Tẩy được cụ Tuyến nhận nuôi. Cụ Huân nhận nuôi ông Kim và ông Xỳ. Năm 1950, cụ Tuyến không nuôi nổi các cháu nên nói bà Dưỡng đã cõng ông Tẩy đi cho ở bến đò chợ Đinh Xuyên, Hà Tây. Sau đó, bà Dưỡng cho em cho một gánh hát chèo thuê trên sông Đáy rồi ra về mà không để lại thông tin gì.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]