Tìm người thân

MS16821: Lê Thị Thanh Phượng tìm chị tên Nữ

Họ và tên: Lê Thị Thanh Phượng tìm chị tên Nữ

Năm thất lạc: 1960

Chị Lê Thị Thanh Phượng đăng ký tìm chị tên Nữ, sinh năm 1960. Mẹ là bà Võ Thị Cho.

Năm 1960, bà Võ Thị Cho sinh con gái, đặt tên là Nữ. Sau khi sinh con gái 3 ngày, do cuộc sống khó khăn, gia đình mang chị Nữ đến cô nhi viện Cần Thơ nhờ nuôi giúp, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *