Tìm người thân

MS15201: Lê Thị Thanh An tìm cha người Philippines

Năm thất lạc: 1973

Bà Tôn Nữ Cẩm Túy

Chị Lê Thị Thanh An, tức Lucky, mong biết tin cha, là người Philippines. Vợ là bà Tôn Nữ Cẩm Túy.

Trước năm 1968, bà Tôn Nữ Cẩm Túy sinh sống tại Nha Trang. Tại đây, bà Túy chung sống với một người Philippines, là tài xế lái xe trong hãng Alaska ở Cam Ranh. Ông bà sinh được hai con là Lê Văn Cường, tức Edi và Lê Thị Thanh An, tức Lucky. Năm 1973, cha chị An về nước. Sau đó, ông có một lần gửi thư cho mẹ con bà Túy, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]