Tìm người thân

MS15120: Lê Thị Tha tìm em Lê Thị Tuyết

Họ và tên: Lê Thị Tuyết

Tên cha: Lê Văn Lạng

Tên mẹ: Nguyễn Thị Bút

Tên anh-chị-em: Dương, Tha, Ánh và Thao

Năm thất lạc: Sau năm 1945

Chị Lê Thị Tha mong biết tin em Lê Thị Tuyết, sinh khoảng năm 1924, quê Hải Phòng. Thân sinh là hai cụ Lê Văn Lạng và Nguyễn Thị Bút. Anh chị em là Dương, Tha, Ánh và Thao.

Trước năm 1945, bà Lê Thị Tuyết sinh sống cùng gia đình tại An Lão, Hải Phòng. Sau đó, bà Tuyết lập gia đình với ông Cai Thiện. Sau năm 1945, gia đình nghe tin bà Tuyết theo chồng di cư vào Nam, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]