Tìm người thân

MS10766: Lê Thị Sữa tìm em Lê Thị Thữa

Họ và tên: Lê Thị Thữa

Tên cha: Lê Văn Cuội

Tên mẹ: Nguyễn Thị Nơi

Năm thất lạc: 1978

Bà Lê Thị Sữa đăng ký tìm em Lê Thị Thữa, sinh năm 1954. Quê Đồng Tháp. Thân sinh là hai cụ Lê Văn Cuội và Nguyễn Thị Nơi.

Trước năm 1975, bà Lê Thị Thữa làm việc tại Đài phát thanh Giải phóng. Năm 1978, bà Thữa về thăm gia đình, bà cho biết mình lập gia đình với ông Dung, quê Sông Bé và có một con gái không rõ tên, sinh năm 1977. Sau đó bà Thữa quay lại quê chồng, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *