Tìm người thân

MS14625 : Lê Thị Sen tìm họ hàng

Họ và tên: Lê Thị Sen

Năm thất lạc: 1945

Bà Lê Thị Sen, sinh khoảng năm 1941, đăng ký tìm gia đình.

Bà Lê Thị Sen không nhớ quê mình ở đâu, chỉ nhớ trên mình còn có hai người chị. Người chị đầu thường bị bố la nên bỏ nhà đi. Năm 1945, mẹ bà Sen mất. Cha dẫn bà Sen và người chị còn lại đi kiếm ăn, đến giữa đường thì cho đi người chị. Sau đó, bà Sen cùng cha đi ở mướn cho gia đình địa chủ, được một thời gian thì cha mất, bà Sen sống cùng gia đình chủ, bặt tin hai chị đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]