Tìm người thân

MS10864: Lê Thị Quý tìm anh Lê Văn Lâm và chị Lê Thị Mùi

Họ và tên: Lê Văn Lâm và Lê Thị Mùi

Tên cha: Lê Trọng Lung

Tên mẹ: Trần Thị Ngọ

Năm thất lạc: 1945

  1. Bà Lê Thị Quý đăng ký tìm anh Lê Văn Lâm, sinh năm 1940 và chị Lê Thị Mùi, sinh năm 1938. Quê Hà Nội. Thân sinh là hai cụ Lê Trọng Lung và Trần Thị Ngọ. Dì ruột tên Chín.

Năm 1945, cụ Trần Thị Ngọ bị bệnh phải nhập viện, nên cụ Lê Trọng Lung mang hai con là Lê Thị Mùi và Lê Văn Lâm gởi vào nhà thờ Sơn Lộc, Sơn Tây nhờ nuôi giúp. Sau khi cụ Ngọ ra viện, cụ Lung đến nhà thờ tìm 2 con thì được biết nhà thờ đã chuyển bà Mùi và ông Lâm đi nơi khác, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *