Tìm người thân

MS11692: Lê Thị Quán tìm anh Lê Văn Lựu

Họ và tên: Lê Văn Lựu

Quê quán: Thừa Thiên Huế

Năm thất lạc: 1944

Gia đình rất mong biết tin ông Lê Văn Lựu, quê Thừa Thiên Huế. Mất liên lạc năm 1944.

Ông Lê Văn Lựu là con cả trong gia đình có 6 anh em tại Huế. Gia đình sinh sống ở gần cầu Gia Hội. Năm 1944, ông Lưu tham gia cách mạng hoạt động ở Quảng Trị rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *