Tìm người thân

MS16207: Lê Thị Phường tìm con Lê Thị Hoa

Họ và tên: Lê Thị Hoa

Năm thất lạc: 1989

Bà Lê Thị Phường đăng ký tìm con gái Lê Thị Hoa, sinh năm 1975. Quê Thanh Hóa.

Năm 1989, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị Lê Thị Hoa đi giữ trâu thuê gần nhà. Một hôm, chị Hoa để trâu bị xã bắt giữ, nên sợ quá không dám về nhà. Khi đó, có bà Na người cùng làng, rủ lên Hà Nội nhưng dọc đường không có tiền trả vé xe nên bị đuổi xuống. Chị Hoa bỏ đi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *