Tìm người thân

MS10783: Lê Thị Phượng tìm con Lê Đình Ngà

Họ và tên: Lê Đình Ngà

Tên cha: Lê Đình Phương

Tên mẹ: Lê Thị Phượng

Năm thất lạc: 2008

Anh Lê Đình Ngà

Bà Lê Thị Phượng đăng ký tìm con Lê Đình Ngà, sinh năm 1991. Quê Thanh Hóa. Bố mẹ là ông bà Lê Đình Phương và Lê Thị Phượng.

Anh Lê Đình Ngà bị bệnh tâm thần từ nhỏ. Ngày 19/6/2008, anh Ngà đạp xe đi chơi, rồi thất lạc. Khi đi lạc, anh Ngà đi xe đạp nữ cũ, mặc áo trắng dài tay, bên trong mặc áo màu xanh.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *