Tìm người thân

MS15008: Lê Thị Phụng tìm con Nguyễn Ngọc Triều

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Triều

Tên mẹ: Lê Thị Phụng

Năm thất lạc: 2012

Anh Nguyễn Ngọc Triều

Bà Lê Thị Phụng đăng ký tìm con Nguyễn Ngọc Triều, sinh năm 1992, quê Củ Chi, Tp.HCM.

Anh Nguyễn Ngọc Triều bị tâm thần nhẹ. Tháng 6/2012, anh Triều đi tập thể dục, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]