Tìm người thân

MS14719: Lê Thị Phong tìm chị Hai Được

Họ và tên: Hai Được

Tên cha: cụ Gừng

Tên mẹ: cụ Được

Tên anh-chị-em: Lê Thị Phong, tức Nuôi

Bà Lê Thị Phong, tức Nuôi, đăng ký tìm chị Hai Được, quê Quảng Nam. Thân sinh là hai cụ Gừng và Được.

Cụ Gừng mất sớm, 3 mẹ con cụ Được sinh sống trên ghe. Thường ngày gia đình neo ghe tại bến chợ Cẩm Nam thì giặc Pháp càn vào Hội An nên 3 mẹ con đổi sang neo ghe tại Giếng Sối, gần chợ Bà, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Khi cụ Được qua đời, bà Hai Được và bà Phong đi ở để kiếm ăn. Sau đó, hai chị em theo gia đình chủ di tản, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]