Tìm người thân

MS13051: Lê Thị Phàn tìm gia đình

Họ và tên: Cha tên là Trọng hoặc là Trị

Năm thất lạc: 1955

Bà Lê Thị Phàn thất lạc gia đình năm 1955 rất mong tìm người thân ruột thịt của mình. Thất lạc năm 1955.

Khi thất lạc bà Phàn còn quá nhỏ nên bà cha tên là Trọng hoặc là Trị. Bà là con thứ 3 trong gia đình có 4 chị em ở Điện Bàn, Quảng Nam. Ngày nhỏ, bà thường được mẹ dẫn đi coi đánh roi ở bãi đất trống. Quanh nhà trồng nhiều cây dâu, mỗi khi nước ngập là bà leo lên cây bắt dế cơm. Bà Phàn còn nhớ mình có 1 người bác tên là Hương Thất.

Năm 1955, bà được một người lính nhận làm con nuôi rồi đưa vào Sài Gòn rồi mất liên lạc với gia đình từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]