Tìm người thân

MS15609: Lê Thị Như Yến tìm cậu Trần Thượng Thọ

Họ và tên: Trần Thượng Thọ

Tên cha: Trần Thượng Cảnh

Tên mẹ: Tô Thị Trọng

Tên anh-chị-em: Qua, Lài, Thanh, Lan, Nhị và Nữ

Năm thất lạc: 1975

Chị Lê Thị Như Yến

Chị Lê Thị Như Yến đăng ký tìm cậu Trần Thượng Thọ, sinh khoảng năm 1949, quê Khánh Hòa. Thân sinh là hai cụ Trần Thượng Cảnh và Tô Thị Trọng. Các anh chị em là Qua, Lài, Thanh, Lan, Nhị và Nữ.

Năm 1968, ông Trần Thượng Thọ đăng ký đi lính thay cho anh trai tại Cam Ranh. Sau đó, ông Thọ theo đơn vị chuyển ra Thừa Thiên Huế. Năm 1975, có người thấy ông Thọ chạy tránh chiến sự, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]