Tìm người thân

MS7844: Lê Thị Nhỏ tìm con nuôi Lê Trọng Quế

Họ và tên: Lê Trọng Quế

Năm thất lạc: 1975

Cụ bà Lê Thị Nhỏ, sinh năm 1918, mong biết tin con nuôi tên Lê Trọng Quế, mất liên lạc từ năm 1975.

Cụ Nhỏ sinh sống ở Quảng Ngãi, có 4 người con liệt sỹ tên là Chức, Thực, Hiện và Dược. Năm 1966,  cụ nhận ông Quế làm con nuôi. Khi đó, ông Quế là bộ đội bị thương ở khủy tay, quê có thể ở Thanh Hóa. Thời gian ở Quảng Ngãi, ông Quế tham gia dạy học cho học sinh tiểu học. Năm 1969, đơn vị điều ông Quế ra lại Bắc nên cụ Nhỏ mất liên lạc với con nuôi. Sau giải phóng, cụ nhận được thư của ông Quế gửi từ Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Tuy nhiên, gia đình gửi thư lại cho ông nhiều lần nhưng không thấy hồi âm.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]