Tìm người thân

MS4392: Lê Thị Ngọc Anh tìm em gái Linda Ly Jale

Họ và tên: Linda Ly Jale

Năm sinh: 1943

Năm thất lạc: 1990

Người trong hình là bà Linda Ly Jale và con gái sống ở Mỹ. Bà Linda sinh khoảng năm 1943 ở Việt Nam. Trước năm 1970 bà lấy chồng là người Mỹ tên Frank, sang Việt Nam tham chiến. Khoảng năm 1970, bà sinh được người con gái. Năm 1972, bà theo chồng sang Mỹ định cư. Sau khi sang Mỹ, bà thường xuyên liên lạc về Việt Nam với người em gái Lê Thị Ngọc Anh. Đến năm 1990 thì gia đình ở Việt Nam mất liên lạc với bà cho tới nay.

bà Linda Ly Jale và con gái Carolya

Bà Linda Ly Jale và con gái 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *