Tìm người thân

MS12350 : Lê Thị Năm tìm em Lê Thị Lành

Họ và tên: Lê Thị Lành

Năm sinh: 1948

Năm thất lạc: 1975

Bà Lê Thị Năm đăng ký tìm em Lê Thị Lành, sinh năm 1948. Quê Trà Vinh. Mất liên lạc năm 1975.

Bà Lành rời quê lên Sài Gòn làm ăn rồi kết hôn với ông Lâm Nguyên, là lính VNCH. Gia đình bà khi đó sống ở Thị Nghè. Vợ chồng bà sinh được 4 người con là Lâm Thị Sơn, Lâm Thị Hà, Lâm Dũng và Lâm Mỹ. Trước năm 1975, gia đình bà Lành sinh sống tại Thị Nghè, Sài Gòn. Ông Lâm Nguyên lúc đó là lính VNCH. Đến năm 1975 thì bặt tin đến nay. Nghe nói sau năm 1975, bà Lành có về khu vực Núi Sam tìm chị nhưng không gặp do bà Năm chuyển về Tịnh Biên sinh sống và bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *