Tìm người thân

MS3490: Lê Thị Mỵ tìm em trai Lê Gia Mọng

Họ và tên: Lê Gia Mọng

Năm sinh: 1938

Năm thất lạc: 1945

Bà Lê Thị Mỵ đăng ký tìm em trai tên là Lê Gia Mọng, sinh năm 1938

Năm 1945, bố mẹ mất. Bà Mỵ phải đi ở cho gia đình cụ Kiểm Đôn để có tiền mua hòm chôn mẹ. Ông Mọng không ai nuôi nấng, phải sống lang thang ngoài đường. Thấy vậy, cụ Kiểm Đông bắt bà Mỵ đưa em ra chợ Lược cho một người đánh cá, quê Hưng Yên. Sau đó, cụ Kiểm đi chợ Lược mua mạ có gặp ông Mọng một lần, nhưng sau đó, ông Mọng theo người đánh cá chuyển đi đâu không rõ.

Khoảng năm 1992, có thông tin ông Mọng đi tìm chị trên truyền hình, nhưng gia đình không kịp nghe địa chỉ, nên bà Mỵ cứ ân hận mãi.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *