Tìm người thân

MS16554: Lê Thị Mười tìm con

Họ và tên: Con trai lai Mỹ đen

Năm sinh: 1971

Tên mẹ: Lê Thị Mười

Năm thất lạc: 1971

Bà Lê Thị Mười

Bà Lê Thị Mười đăng ký tìm con trai lai Mỹ đen, sinh năm 1971 tại Đà Nẵng.

Trước năm 1971, chồng mất sớm, nhà đông con nên bà Lê Thị Mười ra Đà Nẵng làm việc trong sở Mỹ. Tại đây, bà Mười quen với một người lính Mỹ. Năm 1971, bà Mười sinh được một bé trai lai Mỹ đen tại nhà thương Paolo ở Đà Nẵng. Sau khi sinh con được 4-5 ngày, bà Mười mang con cho người nhà bệnh nhân trong bệnh viện nhận làm con nuôi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *