Tìm người thân

MS8817: Lê Thị Mừng tìm em Lê Thị Vang

Họ và tên: Lê Thị Vang

Tên cha: Lê Xuân Uy

Tên mẹ: Lê Quý Khôi

Năm thất lạc: Khoảng 1950

Bà Lê Thị Mừng

Bà Lê Thị Mừng lúc trẻ

Bà Lê Thị Mừng đăng ký tìm em là Lê Thị Vang, sinh khoảng năm 1950, tại Hải Dương. Vì hoàn cảnh gia đình phải gửi vào nhà thờ Hải Dương khi chưa đầy tuổi.

Hai cụ Lê Xuân Uy và Lê Quý Khôi sinh được 4 người con là Mừng, Vui, Vẻ và Vang.  Khoảng năm 1950, sau khi sanh bà Vang không bao lâu thì cụ Khôi qua đời. Cuộc sống khó khăn, bà Vang lại bị ghẻ lở đầy người nên gia đình đã nhờ hai người bà con là cụ Cập và cụ Thoa gửi vào nhà thờ Hải Dương cho các sơ chăm sóc rồi bặt tin từ ngày đó.

Lúc nhỏ, bà Vang có khuôn mặt tròn, rất xinh.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *