Tìm người thân

MS16555: Lê Thị Mới tìm con

Họ và tên: Con trai lai Mỹ đen

Năm sinh: 1971

Tên mẹ: Lê Thị Mới

Năm thất lạc: 1971

Bà Lê Thị Mới

Bà Lê Thị Mới đăng ký tìm con trai lai Mỹ đen, sinh năm 1971, tại Đà Nẵng.

Năm 1968, bà Lê Thị Mới, quê Đồng Tháp theo mấy người bạn ra Quy Nhơn xin vào làm trong sở Mỹ. Trong thời gian này, bà Mới chung sống với một người lính Mỹ đen tên Xoa. Cuối năm 1970, ông Xoa về nước, bà Mới bị đưa ra Đà Nẵng. Tháng 2/1971, bà Mới sinh con trai lai Mỹ đen. Sau khi sinh con được một tháng, do hoàn cảnh khó khăn, bà Mới nhờ người bạn tên Soan mang con trai gởi vào cô nhi viện Đà Nẵng nhờ nuôi giúp. Sau một tháng, bà Mới đến thăm con trai được một lần trước khi về Đồng Tháp sinh sống, rồi bặt tin con trai đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *