Tìm người thân

MS17121: Lê Thị Thông đăng ký tìm dòng họ nội

Họ và tên: Dòng họ nội

Năm thất lạc: 1945

Ông Lê Văn Hiếu

Chị Lê Thị Thông đăng ký tìm dòng họ nội tại Hải Dương.

Bố chị Lê Thị Thông là ông Lê Văn Hiếu, sinh năm 1910, quê Tứ Kỳ, Hải Dương. Thân sinh là hai cụ Lê Văn Bảo và Nguyễn Thị Vớt. Trước năm 1945, ông Hiếu có vợ con ở quê. Năm 1945, ông Hiếu theo ghe mắm vào Bình Định kiếm việc làm. Tại đây, ông Hiếu lập gia đình với bà Huỳnh Thị Sê và sinh được hai con là Lê Thị Thông và Lê Thị Minh. Năm 1982, ông Hiếu qua đời, vợ con ông Hiếu không có thông tin để đi tìm dòng họ nội.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *