Tìm người thân

MS14573 : Lê Thị Mẹo tìm con Mỹ Lan

Họ và tên: Mỹ Lan

Tên cha: Lê Tâm

Tên mẹ: Nguyễn Thị Mẹo.

Năm thất lạc: 1975

Cụ Nguyễn Thị Mẹo mong biết tin con là Mỹ Lan, quê Sài Gòn. Thân sinh là hai cụ Lê Tâm và Nguyễn Thị Mẹo.

Trước năm 1975, cụ Nguyễn Thị Mẹo bị bệnh nặng nên mang con gái gởi vào nhà thờ Con Gà tại Đà Nẵng nhờ các Sour nuôi giúp. Sau đó, con gái cụ Mẹo được các Sour đặt tên Mỹ Lan. Năm 1975, cụ Mẹo đến nhà thờ tìm con thì được biết các Sour đã đưa tất cả trẻ em đi nơi khác, rồi bặt tin đến nay.

 

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]