Tìm người thân

MS18889: Lê Thị Mão tìm chị Lê Thị Ngân và anh Lê Văn Huệ

Năm thất lạc: 2012

Bà Lê Thị Mão sống tại Thái Lan mong tìm chị Lê Thị Ngân và anh Lê Văn Huệ. Thân sinh là 2 cụ Lê Văn Nguyên và Lê Thị Chít.

Gia đình bà Mão có 7 anh chị em là Ngân, Huệ, Em, Dậu, Hon, Mão, Ngọ. Lúc trước gia đình sống tại Thái Lan. Năm 1963, gia đình cụ Chít được tiêu chuẩn hồi hương về Việt Nam nhưng cụ Chít đang mang thai gần sinh nên phải ở lại. Cụ cho 2 chị em bà Ngân và ông Huệ về trước. Đến năm 1990, cụ Chít xin chính quyền Thái Lan về Việt Nam thăm con. Ở được khoảng 2 năm cụ nhớ con cháu ở Thái Lan nên quay lại. Năm 2012 cụ Chít qua đời. Các anh chị em ở Thái Lan mất liên lạc với bà Ngân và ông Huệ. Gia đình chỉ nghe thông tin là bà Ngân sống tại Cà Mau và ông Huệ ở Hà Nội.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *