Tìm người thân

MS22575: Lê Thị Mận tìm mẹ Nguyễn Thị Sự và chị Lê Thị Giang

Họ và tên: Mẹ Nguyễn Thị Sự và chị Lê Thị Giang

Năm thất lạc: 1965

Ông Lê Thành lúc trẻ

Chị Lê Thị Mận đăng ký tìm mẹ Nguyễn Thị Sự và chị Lê Thị Giang, quê Bến Tre.

Trước năm 1965, bà Nguyễn Thị Sự lên Bình Long làm công nhân cạo mủ cao su. Trong thời gian nay, bà Sự chung sống với ông Lê Thành là lính VNCH, đóng quân tại Bình Long. Bà Sự sinh được 3 con là Giang, Mận và một bé không nhớ tên. Cuối năm 1965, ông Thành gửi chị Mận về cho mẹ ruột nhờ nuôi giúp. Năm 1972, ông Thành bị thương, rồi thất lạc vợ con đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *