Tìm người thân

MS22510 : Lê Thị Mai tìm đồng đội Trần Hiếu

Họ và tên: Trần Hiếu

Năm thất lạc: Sau năm 1975

Bà Lê Thị Mai

Bà Lê Thị Mai đăng ký tìm đồng đội Trần Hiếu, sinh khoảng năm 1949, quê Hà Nội.

Năm 1972, bà Lê Thị Mai quê Hải Dương đi TNXP, đóng tại Cự Nẫm, Quảng Bình. Trong thời gian này, bà Mai quen ông Trần Hiếu, quê Hà Nội, đóng quân ở gần đơn vị bà Mai. Sau năm 1975, ông Hiếu có đến nhà bà Mai thăm hỏi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]