Tìm người thân

MS15128: Lê Thị Lụa tìm các em Hồ Thị Gái, Hồ Thị Bính, Hồ Chí Bế và Hồ Thị Nang

Họ và tên: Hồ Thị Gái, Hồ Thị Bính, Hồ Chí Bế và Hồ Thị Nang

Tên cha: Lê Chí Kính, tức Hồ Tiến Nghinh

Tên mẹ: Nguyễn Thị Xây

Năm thất lạc: 1961

Bà Lê Thị Lụa

Bà Lê Thị Lụa đăng ký tìm các em Hồ Thị Gái, Hồ Thị Bính, Hồ Chí Bế và Hồ Thị Nang, quê Thanh Hóa. Thân sinh là hai cụ Lê Chí Kính, tức Hồ Tiến Nghinh và Nguyễn Thị Xây.

Trước năm 1943, cụ Lê Chí Kính lập gia đình tại Thanh Hóa. Năm 1943, cụ Kính cùng cụ Sửu, là người cùng làng sang Lào sinh sống. Tại đây, cụ Kính đổi tên thành Hồ Tiến Nghinh và lập gia đình với cụ Nguyễn Thị Xây, quê Quảng Bình. Hai cụ sinh được 4 người con là Hồ Thị Gái, Hồ Thị Bính, Hồ Chí Bế và Hồ Thị Nang. Năm 1954, cụ Kính về quê tìm người thân nhưng bị bắt do không có giấy tờ tùy thân. Sau khi được thả, cụ Kính trở về Lào. Năm 1961, gia đình nhận được tin cụ Kính qua đời, rồi bặt tin vợ, con cụ Kính đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]