Tìm người thân

MS15480: Lê Thị Loan tìm cha Lê Quang Sự

Họ và tên: Lê Quang Sự

Năm thất lạc: 1966

Bà Lê Thị Loan

Bà Lê Thị Loan đăng ký tìm cha Lê Quang Sự, quê Quảng Nam.

Khoảng năm 1954, cụ Lê Quang Sự đi tập kết ra Bắc, sinh sống tại Thanh Hóa. Tại đây, cụ Sự lập gia đình với cụ Bùi Thị Inh. Năm 1959, cụ Inh sinh con gái, đặt tên là Lê Thị Loan. Sau đó, cụ Sự chuyển lên làm việc tại nông trường chè Phú Thọ. Năm 1961, cụ Sự đón bà Loan lên sống cùng. Năm 1966, cụ Sự chia tay vợ và nhận nuôi bà Loan. Do muốn sống cùng mẹ nên bà Loan bỏ trốn theo mẹ, rồi bặt tin bố đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]