Tìm người thân

MS16309: Lê Thị Kim Hoa tìm mẹ Lê Thị Kim Tiếng

Họ và tên: Lê Thị Kim Tiếng

Quê quán: Sài Gòn

Năm thất lạc: 1967

Chị Lê Thị Kim Hoa là con bà Lê Thị Kim Tiếng

Chị Lê Thị Kim Hoa, sinh năm 1962 đăng ký tìm mẹ Lê Thị Kim Tiếng, quê Sài Gòn.

Theo thông tin các Sour kể lại. Năm 1962, do cuộc sống khó khăn, bà Lê Thị Kim Tiếng mang con gái mới sinh gởi vào cô nhi viện Gò Vấp nhờ nuôi giúp. Sau đó, bà Tiếng vẫn thường ghé thăm con gái. Năm 1967, chị Hoa chuyển về cô nhi viện Sao Mai, Gò Vấp để đi học thì không thấy bà Tiếng ghé thăm nữa, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *