Tìm người thân

MS16440: Lê Thị Huyền tìm em trai chưa đặt tên

Họ và tên: Em trai chưa đặt tên

Tên cha: Lê Quế

Tên mẹ: Lê Thị Niệm

Năm thất lạc: 1942 -1943

Bà Lê Thị Huyền đăng ký tìm em trai chưa đặt tên, sinh khoảng năm 1942 – 1943. Quê Hà Tĩnh. Thân sinh là hai cụ Lê Quế và Lê Thị Niệm.

Năm 1942 -1943, cụ Lê Thị Niệm sinh con trai thứ 3. Do sợ con không sống được nên cụ Niệm mang con gởi vào cô nhi viện nhà thờ Phủ Đức, Thị trấn Đức Thọ, Hà Tĩnh nhờ các sơ nuôi giúp, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *