Tìm người thân

MS7734: Lê Thị Huyền Thương tìm cha Lê Phương Huyên

Họ và tên: Lê Phương (Hồng) Huyên

Năm thất lạc: 1990

Chị Lê Thị Huyền Thương muốn tìm cha là Lê Phương Huyên, hoạc Hồng, sinh năm 1954, mất liên lạc năm 1990. Ông Huyên có gương mặt chữ điền, cao khoảng 1.7m, lưng hơi gù, da trắng.

Ông Huyên quê ở Hương Phú, Huế. Năm 1984 – 1985, ông Huyên rời quê ra Nghệ  An nhận xây dựng các công trình tại địa phương. Trong thời gian này, ông chung sống với bà Đỗ Thị Phương rồi sinh ra em Thương vào năm 1986.

Năm 1990, khi bà Phương mang bầu khoảng 2 tháng thì ông Huyên về quê và bặt tin từ đó.  Nghe nói, trước khi ra Nghệ An, ông Huyên đã có vợ ở quê.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *