Tìm người thân

MS14423: Lê Thị Hương tìm cha Lê Xuân Hãn

Họ và tên: Lê Xuân Hãn

Năm thất lạc: 1971-1972

Chị Lê Thị Hương

Chị Lê Thị Hương mong tin cha Lê Xuân Hãn. Quê ở Hà Bắc. Vợ là bà Khuất Thị Kế. Các con là Hương và Hoa.

Năm 1971, ông Lê Xuân Hãn đi bộ đội và đóng quân ở Hà Tây. Trong thời gian này, ông Hãn quen bà Khuất Thị Kế và sinh được hai con là Hương và Hoa. Sau khi bà Kế sinh con, ông Hãn bỏ đi và bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly“:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA H CÓ CUC CHIA LY – OFFICIAL”:  http://bit.ly/NCHCCCL-YouTube

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]