Tìm người thân

MS15502 : Lê Thị Hương tìm cậu Đặng Văn Uẩn và dì Đặng Thị Tháp

Họ và tên: Đặng Công Uẩn và Đặng Thị Tháp

Tên cha: Đặng Văn Lắm

Tên anh-chị-em: Đặng Thị Phấn

Năm thất lạc: 1942-1943

Chị Lê Thị Hương

Chị Lê Thị Hương đăng ký tìm cậu Đặng Công Uẩn và dì Đặng Thị Tháp, quê Nam Định. Bố là cụ Đặng Văn Lắm. Chị gái là bà Đặng Thị Phấn.

Vào năm 1942-1943, ông Đặng Văn Uẩn cùng em gái Đặng Thị Tháp theo anh nuôi tên Hòa đi vào Nam lập nghiệp. Sau này gia đình đi tìm thì được biết ông Hòa dẫn ông Uẩn và bà Tháp lên Đà Lạt sinh sống, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]